Sjoerd

 

Roelofs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2015

 

 

 

De eerste les is altijd een gratis proefles!

 

 

 

 

Individuele les 20 minuten per week

 

Tot 21 jaar:

53,-

per maand

 

Vanaf 21 jaar:

65,-

per maand

 

 

 

 

Individuele les 30 minuten per week

 

Tot 21 jaar:

70,-

per maand

Vanaf 21 jaar:

85,-

per maand

 

 

 

Individuele les 40 minuten per week

 

Tot 21 jaar:

95,-

per maand

Vanaf 21 jaar:

115,-

per maand

 

 

Samen op les? Kies dan voor een groepsles!

 

Bij de groepslessen worden de tijden van de individuele leerlingen samengevoegd. Dus bijvoorbeeld 2 leerlingen met ieder 20 minuten lestijd krijgen dan samen 40 minuten aaneengesloten les per week.

 

Betaling

 

Het lesgeld wordt in maandelijkse termijnen gend, met uitzondering van de maanden juli en augustus. In totaal worden dus 10 termijnen per jaar gend. Betaling dient te zijn voldaan voor het einde van de maand, voorafgaand aan de volgen-de lesmaand. Indien je besluit n keer per 2 weken les te nemen (i.p.v. elke week) dan bedragen de kosten 60% van de genoemde lestarieven.

 

Voorwaarden

 

Bij verhindering van de leerling kan er helaas geen inhaalles of verrekening plaatsvinden. Gereserveerde lestijd is niet overdraagbaar. In de (basis)schoolvakanties regio Noord is er geen les. (zie vakantieregeling)

 

Opzegging

 

Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. De afmelding dient schriftelijk of per mail voor het einde van de maand te geschieden. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste van de volgende maand.

 

 

De lessen worden gegeven in de lespraktijk aan de Menuetstraat 24 te Glanerbrug.

 

Klik hier om inschrijfformulieren te downloaden.

 

Daarna even uitprinten en invullen.B.v.d